Stowarzyszenie Opieki nad Młodzieżą i Dziećmi Niepełnosprawnymi Go to english version

Stowarzyszenie Opieki nad Młodzieżą i Dziećmi Niepełnosprawnymi „Promyczek” » Przekaż 1% swojego podatku

Podaruj naszym podopiecznym 1% swojego podatku Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprezentować Stowarzyszenie Opieki Nad Młodzieżą i Dziećmi Niepełnosprawnymi „Promyczek“. Stowarzyszenie zostało założone w 2007 przez grupę ludzi dobrej woli. W jej skład weszli rodzice dzieci z porażeniem mózgowym, którzy poznali się w Przedszkolu nr 77 w Gdańsku, do którego odprowadzali swoje dzieci. Rodzice uzyskali wsparcie ze strony lekarzy specjalistów oraz pedagogów pracujących w przedszkolu. W pracę Stowarzyszenia włączyło się również grono osób pragnących pomóc dzieciom niepełnosprawnym.
Stowarzyszenie nieposiadając zatrudnionych pracowników opiera się wyłącznie na społecznej pracy członków oraz osób wspomagających. Zarząd stowarzyszenia nie pobiera wynagrodzenia.
Stowarzyszenie wyznaczyło sobie cele w postaci wspierania placówek opiekuńczych i pedagogicznych zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. Drugim obszarem działań jest bezpośrednia pomoc udzielana naszym podopiecznym.
Szeroki zakres pomocy obejmuje między innymi zakupy sprzętu rehabilitacyjnego oraz specjalistycznych komputerów i oprogramowania, finansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, finansowanie dodatkowych zajęć szkolnych i rehabilitacyjnych w ramach programów przedszkolnych i szkolnych. Decyzje o wydatkowaniu zasobów będących w dyspozycji stowarzyszenia są na bieżąco konsultowane ze współpracującymi z „Promyczkiem“ lekarzami, rehabilitantami oraz pedagogami.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszystkie środki na finansowanie naszych przedsięwzięć pozyskane są w drodze darowizn od firm i osób fizycznych.


Posiadając statut organizacji pożytku publicznego, zwracamy się do Państwa z prośba o wsparcie naszych działań w postaci przekazania na działalność stowarzyszenia darowizny w wysokości 1% należnego podatku dochodowego obliczonego w zeznaniu rocznym.

W celu poprawnego przekazania naszemu Stowarzyszeniu 1% swojego podatku, prosimy wypełnić posiadany formularz PIT-36 i PIT-37 następującymi danymi:

  • W rubryce „Nazwa OPP“ prosimy wpisać: Stowarzyszenie Opieki nad Młodzieżą i Dziećmi
    Niepełnosprawnymi „Promyczek”
    .
  • W rubryce „Numer KRS” prosimy wpisać: 0000303501.
  • W rubryce „Wnioskowana kwota” prosimy wpisać równowartość 1% Państwa podatku.Środki uzyskane dzięki Państwa hojności zostaną przekazane na pomoc potrzebującym dzieciom.

Pragniemy również zaznaczyć, że posiadanie przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego nakłada na nią obowiązki sprawozdawczości i przejrzystości, aby wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje, na co wydane zostały pieniądze przekazywane przez darczyńców. Informacje na temat wydatkowania podarowanych środków są dostępne na naszej podstronie „Działania“. Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu pod podanym adresem mailowym: .


Zarząd Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Opieki nad Młodzieżą i Dziećmi Niepełnosprawnymi „Promyczek” 2008 - 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.
81-856 Sopot, ul. Rzemieślnicza 39 | Tel: (+48) 58 550 00 65 | e-mail:
Regon: 220598010 | NIP: 585 - 144 - 07 - 24 | KRS: 0000303501
W sprawach dotyczących funkcjonowanie niemiejszej strony internetowej, prosimy nawiązać kontakt z .