Stowarzyszenie Opieki nad Młodzieżą i Dziećmi Niepełnosprawnymi Go to english version

Stowarzyszenie Opieki nad Młodzieżą i Dziećmi Niepełnosprawnymi „Promyczek” » O Stowarzyszeniu

Witamy na oficjalnej stronie Stowarzyszenie Opieki nad Młodzieżą i Dziećmi Niepełnosprawnymi „Promyczek”!

Stowarzyszenie Opieki nad Młodzieżą i Dziećmi Niepełnosprawnymi „Promyczek” wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000303501 jest organizacją pożytku publicznego.

Stowarzyszenie założone zostało w 2007 roku przez rodziców dzieci niepełnosprawnych. Dołączyli do nich lekarze specjaliści oraz pedagodzy z placówek publicznych pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi. Członkami stowarzyszenia zostały również osoby zainteresowane niesieniem pomocy niepełnosprawnym.

Choroba i niepełnosprawność dziecka jest dla każdej rodziny dramatem w sferze emocjonalnej. Niestety wymiar materialny tej sytuacji często wysuwa się na pierwszy plan. Publiczna służba zdrowia z wielu powodów nie jest w stanie otoczyć właściwą opieką wszystkich potrzebujących. Wydatki na leczenie i rehabilitację ponoszone przez rodziców bardzo często wykraczają poza możliwości budżetów rodzinnych. W tym miejscu pomoc ze strony ludzi dobrej woli jest dla nich jedynym rozwiązaniem.


Cele stowarzyszenia szczegółowo opisane w statucie koncentrują się na dwóch obszarach:
  • bezpośrednia pomoc udzielana konkretnym dzieciom
  • pośrednia pomoc poprzez wspieranie działalności placówek edukacyjnych
    i opiekuńczych wyspecjalizowanych w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

Nasza pomoc i wsparcie przybiera różne formy. Do podstawowych należy zaliczyć:
  • zakup sprzętu rehabilitacyjnego
  • finansowanie zajęć rehabilitacyjnych
  • organizowanie specjalistycznych szkoleń


Stowarzyszenie nieposiadając etatowych pracowników, opiera się na wyłącznie
na społecznej pracy swoich członków.

Dzięki Twojej pomocy wiele dzieci dostaje szansę bardziej samodzielnego życia.


Stowarzyszenie Opieki nad Młodzieżą i Dziećmi Niepełnosprawnymi „Promyczek” 2008 - 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.
81-856 Sopot, ul. Rzemieślnicza 39 | Tel: (+48) 58 550 00 65 | e-mail:
Regon: 220598010 | NIP: 585 - 144 - 07 - 24 | KRS: 0000303501
W sprawach dotyczących funkcjonowanie niemiejszej strony internetowej, prosimy nawiązać kontakt z .